top of page

Iskolánk dolgozói, legyen szó óvónőkről, tanítókról, tanárokról, tanárasszisztensekről, vagy bármely segítő munkatársról (pl. könyvtáros, büfés, szervező, adminisztrátor), mind önkéntes alapon, hétköznapi munkájuk, családjuk mellett szakítanak időt arra, hogy iskolánkat segítsék.

 

A St. Albans-i Magyar Iskolában működő csoportok:

 

Katica csoport .: az egyik legkedveltebb csoportunk, ahol az 1 és 3 év közötti kisgyermekek még mindig a szülők gondoskodása mellett egy nagyobb csoportban a fejlettségi szintüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg a háromnegyed órás foglalkozás keretében.

 

Szivárvány csoport.:  a csoportunkban, 3 és 5 év közötti kisgyermekek a fejlettségi szintüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg a 2 órás foglalkozás keretében.

 

Mókus Rézi  csoport: a 5-6 éves gyerekek óvodai foglalkozása, amely már szülői közreműködés nélkül zajlik. Célja, hogy az adott életkornak megfelelően magyar mondókákkal, versekkel, énekekkel, körjátékokkal ismertesse meg a gyerekeket, s megkedveltesse velük azokat, ezáltal hozzájáruljon személyiségük sokoldalú fejlődéséhez. Az óvónő által szervezett éneklés, mondókázás hatására, az esetleg passzív szemlélő is megismeri, felismeri a sokszor hallott dalt, mondókát. Alkalmat biztosítunk egyéni mozgáselemek kitalálására, kipróbálására, valamint néptánc elemek megismerésére és elsajátítására is.  Fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és igyekszünk meleg, családias légkört biztosítani számukra sok mókával a foglakozások idején.

 

Túró Rudi csoport: Ez az iskolai csoport a 6-7 évesek csoportja. Az itt tanuló gyerekek már írni-olvasni megtanultak az angol iskolájukban. A foglalkozásokon a Magyar ABC különbözőségeivel ismerkednek meg a gyerekek, hogy megtanulhassanak magyarul is olvasni. A tanmenetet követve a témakörök köré épülve különös hangsúlyt fektetetnek a rövid és hosszú magánhangzók felismerésére hallás után, valamint a mássalhangzók felismerésére, kiejtésére. Az utolsó óra kézműveskedés, a tanmenet témaköréhez kapcsolódva. A cél, hogy az angol és magyar ABC különbőzőségeit megismerve a gyerekek magyarul is tudjanak olvasni, s mindemellett a magyar szokásokkal, hagyományokkal is megismerkedjenek.

 

Csacsogó Csibészek: a 8-11 évesek csoportjában fontos szerepet játszanak az angliai és magyar ünnepek különbözőségei és hasonlóságai. A tanmenethez kapcsolódó témáról történő beszélgetést követik a játékos feladatok, melyek segítik elmélyíteni a megszerzett információkat. A második órában magyar irodalmi kultúra és irodalmi művek ismertetése, valamint irodalmi műveken keresztül az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztésére kerül sor. Ekkor az adott témával kapcsolatos kézműves foglalkozás következik. A harmadik órában olvasás és az írott szöveg megértésére és értelmezésére kerül sor, kiegészítve nyelvtani és helyesírási gyakorlatokkal. Cél: az anyanyelvi kultúra, s az anyanyelvi ismeretek fejlesztése. Fontos a tanulási képességek fejlesztése, valamint a helyesírási készségfejlesztés, egyidőben a hallás és kiejtés fejlesztésével.

 

Tízen Túliak Társasága: A név magában hordozza, hogy a csoport tagjai 10 éven felüliek. A órákon irodalmat és történelmet tanulnak a diákok. Az órák célja, hogy megőrízzük, illetve fejlesszük a már meglévő tudást. Az órák során a tanmenetet követve beszélgetések zajlanak, és játékos feladatok is vannak. A fiatalok érdeklődését felkelti a kreatív írás, vagy épp a fogalmazás is. A történelmi ismeretek nagyban segítik megtalálni a helyüket a világban.

 


Meggyőződésünk, hogy a Magyar Iskolában folyó tanítás az egyik járható útja annak, hogy a gyermekek, itt Angliában is megőrizzék Magyar identitásukat.

Az iskolánk minden második héten, szombaton délelőtt 10 órától 12.45-ig várja  a kis- és nagydiákjait. Valamint az évközben szervezett színes programok is várják az érdeklődőket.

bottom of page