Iskolánkról
 

A St. Albans-i Magyar Iskola bemutatása:

 

A St Albans-i Magyar Iskola 2012-ben alakult meg,  a St. Albans és környékén élő családok számára. Iskolánk alapvető célja hogy a gyerekek megismerjék a magyar hagyományokat, ünnepeket, szokásokat, népszokásokat, elsajátítsák a magyar nyelv szépségét, sokszínűségét, és a tanórák keretén belül működő Kodály énekórákkal a zenei nevelésüket is magunkra vállaljuk, mert mi is valljuk:

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő... semmi mással nem pótolható... Zene nélkül nincs teljes ember" – Kodály Zoltán. 

Lelkes tanáraink és a többi önkéntes is arra törekszik, hogy a gyerekek és a szülők is elégedetten várják a következő tanítási napot.

 

A St. Albans-i Magyar Iskola Önkéntesei:

 

Iskolánk dolgozói, legyen szó óvónőkről, tanítókról, tanárokról, tanárasszisztensekről, vagy bármely segítő munkatársról (pl. könyvtáros, büfés, szervező, adminisztrátor), mind önkéntes alapon, hétköznapi munkájuk, családjuk mellett szakítanak időt arra, hogy iskolánkat segítsék.

 

A St. Albans-i Magyar Iskolában működő csoportok:

 

Baba-Mama Klub: zenével, énekkel, mondókákkal egybekötött vidám hangulatú foglalkozás kicsinyeknek két éves korig. Az Édesanya/Édesapa ölében magukat biztonságban érző babák boldogan ismerkednek a magyar mondókákkal, dalokkal.

 

Katica csoport: az egyik legkedveltebb csoportunk, ahol a 2 és 4 év közötti kisgyermekek még mindig a szülők gondoskodása mellett egy nagyobb csoportban a fejlettségi szintüknek megfelelő népi mondókákkal, körjátékokkal ismerkednek meg a másfél órás foglalkozás első felében, míg a foglalkozás második felét a témához kapcsolódó kézműves foglalkozás tölti ki.

 

Szivárvány csoport: a 4-5 éves gyerekek óvodai foglalkozása, amely már szülői közreműködés nélkül zajlik. Célja, hogy az adott életkornak megfelelően magyar mondókákkal, versekkel, énekekkel, körjátékokkal ismertesse meg a gyerekeket, s megkedveltesse velük azokat, ezáltal hozzájáruljon személyiségük sokoldalú fejlődéséhez. Az óvónő által szervezett éneklés, mondókázás hatására, az esetleg passzív szemlélő is megismeri, felismeri a sokszor hallott dalt, mondókát. Alkalmat biztosítunk egyéni mozgáselemek kitalálására, kipróbálására, valamint néptánc elemek megismerésére és elsajátítására is.  Fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és igyekszünk meleg, családias légkört biztosítani számukra sok mókával a foglakozások idején.

 

Mókus Rézi csoport: az iskolaelőkészítő csoport tanulói az 5-6 éves korosztály, ahol  a gyerekeket már az iskolai rendszerhez szoktatjuk. Az óra egy rövid ismertetéssel kezdődik, hogy mindenki tisztában legyen a napi programokkal. Majd ezt követi a reggeli torna pl.járás utánzások, tartásjavító gyakorlatok. Majd verseket, énekeket tanulunk, gyakoroljuk a vonalvezetést, ceruzatartást is. Az első szünet után következik az adott ünnepek, események bemutatása a tanmenet követésével, s a témakörhöz kapcsolódó vers, mondóka, ének tanulása. Beszélgetés folyik, élményeket tapasztalatokat beszélünk meg. Az utolsó óra a kézműveskedés, ami ugyancsak az adott témakörhöz kapcsolódik. Ha jut még idő, akkor újabb ügyességi játékok következnek vagy szinező feladatlapokkal dolgozhatnak. A Napsugár csoport fontos állomás, hiszen az óvodából az iskola előkészítő csoportba lépnek, s elindulnak az iskolába vezető úton.

Az előkészítő csoport legfőbb céljai:

  •  a mozgás, mint életmód fontosságának hangoztatása
  •  a magyar hagyományokkal és szokásokkal való ismerkedés
  •  a kifejezőképesség fejlesztése
  •  az adott témakörön belül mondókák, dalok és versek megismertetése

 

Túrórudi csoport: Ez az iskolai csoport a 6-7 évesek csoportja. Az itt tanuló gyerekek már írni-olvasni megtanultak az angol iskolájukban. A foglalkozásokon a Magyar ABC különbözőségeivel ismerkednek meg a gyerekek, hogy megtanulhassanak magyarul is olvasni. A tanmenetet követve a témakörök köré épülve különös hangsúlyt fektetetnek a rövid és hosszú magánhangzók felismerésére hallás után, valamint a mássalhangzók felismerésére, kiejtésére. Az utolsó óra kézműveskedés, a tanmenet témaköréhez kapcsolódva. A cél, hogy az angol és magyar ABC különbőzőségeit megismerve a gyerekek magyarul is tudjanak olvasni, s mindemellett a magyar szokásokkal, hagyományokkal is megismerkedjenek.

 

Csacsogó Csibészek: a 8-9 évesek csoportjában fontos szerepet játszanak az angliai és magyar ünnepek különbözőségei és hasonlóságai. A tanmenethez kapcsolódó témáról történő beszélgetést követik a játékos feladatok, melyek segítik elmélyíteni a megszerzett információkat. A második órában magyar irodalmi kultúra és irodalmi művek ismertetése, valamint irodalmi műveken keresztül az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztésére kerül sor. Ekkor az adott témával kapcsolatos kézműves foglalkozás következik. A harmadik órában olvasás és az írott szöveg megértésére és értelmezésére kerül sor, kiegészítve nyelvtani és helyesírási gyakorlatokkal. Cél: az anyanyelvi kultúra, s az anyanyelvi ismeretek fejlesztése. Fontos a tanulási képességek fejlesztése, valamint a helyesírási készségfejlesztés, egyidőben a hallás és kiejtés fejlesztésével.

 

Tízen Túliak Társasága: A név magában hordozza, hogy a csoport tagjai 10 éven felüliek. A órákon irodalmat és történelmet tanulnak a diákok. Az órák célja, hogy megőrízzük, illetve fejlesszük a már meglévő tudást. Az órák során a tanmenetet követve beszélgetések zajlanak, és játékos feladatok is vannak. A fiatalok érdeklődését felkelti a kreatív írás, vagy épp a fogalmazás is. A történelmi ismeretek nagyban segítik megtalálni a helyüket a világban.

 

Ének óra: Résztvevői három énekóra keretében a Napsugár, a Túrórudi és a Csacsogó Csibészek tanulói. Célja: népdalok, népi dalos körjátékok tanulása. A magyar zene sajátosságainak megismertetése. Ritmus és hallásfejlesztés. A nagyobbaknak a szolmizáció tanítása. A tanítás menete: üdvözlés, a tanult népdal ismétlése, új dal tanulása, ritmusgyakorlás, szolmizáció. Levezető légzésgyakorlás, búcsúzás.

A dalok, népdalok, körjátékok is mind a tanmenethez kapcsolódnak.

 


Meggyőződésünk, hogy a Magyar Iskolában folyó tanítás az egyik járható útja annak, hogy a gyermekek, itt Angliában is megőrizzék Magyar identitásukat.

Az iskolánk minden második héten, szombaton délelött 10 órától 12.45-ig várja  a kis- és nagydiákjait. Valamint az évközben szervezett színes programok is várják az érdeklődőket.